Kiểm soát thủ tục hành chính

Quyết định số 151/QĐ-BNV ngày 25/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Bộ Nội vụ

15:31 11/01/2023 | Lượt xem : 7088

Quyết định số 151/QĐ-BNV
kế hoạch
Phụ lục

File đính kèm.

Quyết định số 151/QĐ-BNV Tải về
kế hoạch Tải về
Phụ lục Tải về

Tin khác