Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao

Quyết định số 15/QĐ-BNV ngày 07/01/2021 của Bộ Nội vụ về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

15:15 15/01/2021 | Lượt xem : 2033

File đính kèm.

Quyetdinhso15_ngay07012010 Tải về
PhulucQDso15 Tải về

Tin khác