Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN (ISO)

Quy trình nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc hoặc khi nghỉ hưu ở ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương – Mã số: QT-BNV-TL-02

17:19 23/01/2018 | Lượt xem : 2005

Xem toàn văn tại đây