Tin tức - Sự kiện (Thanh niên)

Quảng Trị: Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đã thể hiện được năng lực

15:32 19/11/2021 | Lượt xem : 280

Triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, trong giai đoạn 2018-2020, UBND tỉnh Quảng Trị đã thu hút, tuyển dụng được 15 người, gồm 06 công chức và 09 viên chức.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Trị, công tác phát hiện, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ luôn được quan tâm, chú trọng và triển khai nhanh chóng, đồng bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong thời gian vừa qua; công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền đã được thực hiện sâu rộng, đầy đủ, kịp thời bằng nhiều hình thức; đã gắn trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực, phối hợp của từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai thi hành Nghị định… Qua đó, đã bổ sung và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, tạo tiền đề cho đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Đối với việc tuyển dụng viên chức, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh căn cứ vào vị trí việc làm được phê duyệt để thực hiện tuyển dụng trước các đối tượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và lĩnh vực y tế. Theo đó, từ năm 2019 - 2020, tỉnh Quảng Trị đã tuyển dụng được 09 viên chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, gồm: 07 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và 02 cán bộ khoa học trẻ có trình độ Thạc sĩ.

Đối với việc tuyển dụng công chức, hằng năm khi xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh, UBND tỉnh Quảng Trị luôn xác định tổ chức trước việc tuyển dụng đối với các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, sau đó nếu còn chỉ tiêu thì mới tổ chức thi tuyển đối với các đối tượng khác theo quy định. Bước đầu đã thu hút được một số cán bộ khoa học trẻ có trình độ Thạc sĩ về công tác, phục vụ cho sự nghiệp phát triển của tỉnh nhà. Từ năm 2018 - 2020, đã tuyển dụng được 06 công chức vào làm việc trong các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.

Qua theo dõi, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, UBND tỉnh Quảng Trị cho rằng, các công chức, viên chức được tuyển dụng theo chính sách thu hút quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP đã thể hiện được trình độ, năng lực của bản thân, hoàn thành tốt các công việc được giao theo yêu cầu nhiệm vụ và được cơ quan, đơn vị sử dụng công chức, viên chức đánh giá cao; với phẩm chất đạo đức tốt, kiến thức được đào tạo chính quy, bài bản, đã góp phần cải tiến lề lối, phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả trong hoạt động công vụ và hoạt động nghề nghiệp tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức được tuyển dụng theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về trang thiết bị, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để công chức, viên chức được tuyển dụng theo chính sách thu hút ngày càng phát huy năng lực, tính sáng tạo của bản thân nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từ đó xem xét, đưa vào quy hoạch đối với những người đủ điều kiện để xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trong thời gian tới.

Mặc dù vậy, mới chỉ thu hút, tuyển dụng được vào viên chức đối với một số sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trong lĩnh vực sự nghiệp giáo dục, chưa có trường hợp nào đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP là sinh viên ngành y tế tốt nghiệp xuất sắc hoặc bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học hoặc người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học đăng ký vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Cùng với đó, do địa kinh tế của tỉnh Quảng Trị không được thuận lợi, đồng thời, chính sách thu hút cũng chưa đủ sức hấp dẫn để những đối tượng trên mong muốn được vào làm việc tại tỉnh Quảng Trị./.

Thu Trang (Nguồn: Báo cáo số 303/BC-UBND)