Văn bản mới của Bộ Nội vụ

Nghị định hợp nhất số 04/NĐHN-BNV ngày 21/5/2019 của Bộ Nội vụ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp

16:30 18/06/2019 | Lượt xem : 28470

Xem toàn văn Nghị định hợp nhất: Tại đây

Tin khác