Tin tức - Sự kiện (Thanh niên)

Hà Tĩnh: 14/15 thí sinh trúng tuyển công chức, viên chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

19:23 24/12/2021 | Lượt xem : 1828

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 1827/QĐ-UBND phê duyệt kết quả xét tuyển công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP đối với 15 thí sinh, trong đó có 14 thí sinh trúng tuyển và 01 thí sinh không trúng tuyển.
Đồng thời, yêu cầu Hội đồng xét tuyển công chức, viên chức năm 2020 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP có trách nhiệm thông báo kết quả xét tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển bằng văn bản đến các cơ quan, đơn vị có thí sinh dự tuyển. Giám đốc Sở Nội vụ ban hành quyết định tuyển dụng công chức, viên chức đối với các thí sinh trúng tuyển theo đúng quy định hiện hành và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong số 14 thí sinh trúng tuyển có 12 thí sinh trúng tuyển công chức các sở, ngành: Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động, Thương binh và Xã hội; Nội vụ; Thông tin và Truyền thông; Công Thương; Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Tài chính và 01 công chức UBND huyện Cẩm Xuyên. 02 thí sinh trúng tuyển viên chức tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Những thí sinh trúng tuyển này đã trải qua 2 vòng thi: 

Vòng 1: Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển đảm bảo theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định 140/2017/NĐ-CP. Những thí sinh có hồ sơ đủ điều kiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP sẽ tiếp tục vào Vòng 2. 

Vòng 2: Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển) theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển; thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn); thang điểm 100 điểm (áp dụng theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ).

Trước đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc tại các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.


Theo đó, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP là 81 chỉ tiêu, trong đó, tuyển dụng công chức vào làm việc tại các sở, ban, ngành: 52 chỉ tiêu; tuyển dụng công chức vào làm việc tại UBND các huyện, thành phố, thị xã: 27 chỉ tiêu; tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trường trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh, Sở Giáo dục và Đào tạo: 02 chỉ tiêu.

Mục đích nhằm thu hút được sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có trình độ, năng lực chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức tốt, phù hợp với vị trí việc làm để bổ sung đội ngũ công chức, viên chức cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao và tạo nguồn cán bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập từ cấp tỉnh đến cấp huyện trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (sau đây gọi là Nghị định số 140/2017/NĐ-CP).

Thanh Tuấn (Nguồn: Quyết định số 1827/QĐ-UBND)