Công tác thông tin đối ngoại

368 thư, điện chúc mừng các đảng, tổ chức quốc tế chúc mừng Đại hội XIII

10:01 03/02/2021 | Lượt xem : 537

Đã có 368 thư, điện chúc mừng của các đảng, các tổ chức, đoàn ngoại giao và bạn bè quốc tế từ các châu lục gửi đến Đại hội XIII Đảng
Tại phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 1/2, thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Đoàn Thư ký đọc danh sách các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi thư, điện chúc mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Đến hết ngày 26/1, chúng ta đã nhận được 298 thư, điện chúc mừng của các đảng, các tổ chức, đoàn ngoại giao và bạn bè quốc tế từ các châu lục gửi đến Đại hội XIII Đảng ta. Từ 27-30/1, Đại hội của chúng ta tiếp tục nhận được 71 thư, điện chúc mừng của các đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế.

Như vậy, tính đến hết ngày 30/1/2021, Đại hội XIII của Đảng ta đã nhận được 368 thư, điện mừng của 167 chính đảng; 18 đảng bộ, cơ quan của các đảng, các nước; 6 tổ chức khu vực và quốc tế; 130 tổ chức chính trị, xã hội, hữu nghị, nhân dân; 26 cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam và 21 cá nhân, từ 93 quốc gia.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thanh Hải trân trọng cảm ơn các đảng, tổ chức, đoàn ngoại giao và bạn bè quốc tế đã gửi thư, điện chúc mừng Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc và sự tin tưởng, ủng hộ Đại hội XIII của Đảng ta.


Nguồn: baochinhphu.vn