Giải đáp các chính sách tiền lương

  •   ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

    Xin được trả lời về quyết định chuyển ngạch (chuyển loại viên chức) không đúng thông tư 02/2007/TT-BNV  (05/11/2009)

      Người gửi:  Họ và Tên: Nguyễn Hữu Vang Điện thoại: 0918421422 Email: huuvang@yahoo.com Địa chỉ: 557/32 Trần Quang Diệu - TP Cần Thơ Nội dung:  Xin được giải đáp là quyết định chuyển ngạch (chuyển loại viên chức) trong trường hợp của tôi là đúng hay sai, và tôi có thể khiếu nại như thế nào.      Tôi phục vụ trong ngành giáo dục từ ngày 1/12/1997 đến nay đã hơn 10 năm. Hiện đang hưởng lương viên chức loại A0 ngạch 15c.207, bậc 4, hệ số 3,03 được hưởng từ ngày 1/1/2008.      Ngày 1/4/2009, sau khi hoàn thành đủ chuẩn thì được chuyển xếp lên loại A1 ngạch 15111, bậc 4, hệ số 3,33.      Vấn đề là theo đúng hướng dẫn của Thông tư 02/2007/TT-BNV (khoảng 3 Mục II) thì hệ số chênh lệch ở ngạch mới là 0,3 và hệ số chênh lệch ở ngạch cũ là 0,31 (bậc 5 ngạch A0 là 3,34) tôi phải được tính ngày xét nâng lương theo ngạch cũ là 1/1/2008. Nhưng Sở Nội Vụ lại bắt buộc phải lấy theo ngày ký quyết định bổ nhiệm (1/4/2009).      Vậy có phải quyết định của Sở Nội Vụ trái với hướng dẫn của Thông tư của Bộ Nội Vụ và đã làm mất quyền lợi của tôi không (mất gần 1,5 năm cho lần nâng lương sau).      Xin được giải đáp sớm !       Chân thành cảm ơn. Nguyễn Hữu Vang

  •   ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

    Xếp lương khi chuyển công tác  (05/11/2009)

      Người gửi:  Tôi tên Hồng, nguyên là Trung úy công an, hiện đang công tác tại một đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Email: nlnt1980@yahoo.com Nội dung:  Trước khi chuyển công tác, tôi được xếp lương cấp hàm Trung úy là 4,6 từ 01/8/2006 nhưng tôi chỉ có trình độ Trung cấp. Khi chuyển công tác, đơn vị mới xếp lương tôi theo ngạch cán sự (01.004) bậc 3 hệ số lương 2,26 có chênh lệch bảo lưu là 2,34 mốc nâng lương là 01/8/2008. Tôi có nghiên cứu Thông tư số 79/2005/TT-BNV và nhận thấy tôi phải được xếp lương như sau: Ngạch cán sự (01.004) bậc 6 hệ số lương 2,86 mốc nâng lương là 01/8/2006 (nếu có trình độ đại học tôi sẽ hưởng chuyên viên bậc 3 hệ số lương 3.00). Sau đó được nâng lương lên bậc 7 hệ số lương 3,06 mốc nâng lương là 01/8/2008, hưởng chênh lệch bảo lưu là 1,54 trong 18 tháng. Xin cho hỏi tôi hiểu có đúng không? Nếu tôi đúng tôi có thể làm gì để bảo vệ quyền lợi chính đáng của tôi? Tôi có hỏi và được biết việc xếp lương được thực hiện theo hướng dẫn của Sở Nội vụ thành phố.