Giải đáp về tổ chức bộ máy nhà nước

  •   ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

    Hệ thống tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở nước ta ? (05/11/2009)

    Người gửi:  ndh_tn@yahoo.com.vn Nội dung:  Sơ đồ bộ máy hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay

  •   ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

    Về bố trí sử dụng cán bộ (05/11/2009)

    Người gửi:  Tên Lê Đại Dương. Email: lddvnm@gmail.com Nội dung:  Cho tôi hỏi: Cơ quan bố trí người Anh rể làm Trưởng phòng Hành chính và em Vợ làm Văn thư quản lý con dấu của cơ quan thì có được không? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Xin cảm ơn và rất mong sớm nhận được câu giải đáp