Phòng, chống tác hại của thuốc lá

 •   /DATA/2020/10/khonghutthuoc-11_57_47_249.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Không đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ sẽ bị xử phạt thế nào? (21/10/2020)

  Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó, quy định phạt tiền đến 05 triệu đồng đối với không đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, không đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ.

 •   /DATA/2020/10/thuoc_la-11_53_23_107.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Phạt tiền đến 40 triệu đồng nếu vi phạm quy định về ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá (21/10/2020)

  Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó, quy định phạt tiền đến 40 triệu đồng nếu vi phạm quy định về ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá.

 •   /DATA/2020/10/images-11_47_40_808.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Vi phạm quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá bị phạt tiền đến 10 triệu đồng (21/10/2020)

  Ngày 28/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

 •   /DATA/2020/10/1__2_-10_56_50_316.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nhân rộng mô hình “Văn phòng xanh”, cơ quan không khói thuốc (21/10/2020)

  Năm 2013, hệ thống văn bản pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá đã được hoàn thiện, Quốc hội khóa 13 đã thông qua Luật Phòng, chống tác hại (PCTH) của thuốc lá; đa dạng hóa các hoạt động thông tin, giáo dục và truyền thông thông qua các loại tờ rơi, áp phích, tài liệu truyền thông, phóng sự, tin vắn trên truyền hình…; thúc đẩy và theo dõi việc cấm toàn diện các hoạt động quảng cáo, khuyến mại và tài trợ; in cảnh báo sức khỏe trên bao bì các sản phẩm thuốc lá; tăng cường sự tiếp cận đối với dịch vụ cai nghiện thuốc lá; nhân rộng môi trường không khói thuốc lá; thúc đẩy hợp tác đa ngành và mạng lưới PCTH của thuốc lá; triển khai nghiên cứu theo dõi và đánh giá.

 •   /DATA/2020/10/tl3-19_01_02_270.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Một số lưu ý cần biết trong Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (01/10/2020)

  Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012, bao gồm 5 Chương và 35 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2013.

 •   /DATA/2020/10/tl1-19_01_18_762.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Nội vụ triển khai Kế hoạch công tác phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2020 (01/10/2020)

  Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá Bộ Nội vụ đã ban hành Thông báo số 2529/TB-BCĐ ngày 20/5/2020  về việc triển khai Kế hoạch thực hiện công tác Phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) năm 2020 của Bộ Nội vụ.

 •   /DATA/2020/10/tl2-19_00_48_559.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Nội vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá  (01/10/2020)

  Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2019-2020 và triển khai tới toàn thể các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; đặc biệt chú trọng tới các cơ sở giáo dục của Bộ tại miền Bắc, miền Trung, miền Nam và Tây Nguyên nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và giảng viên, sinh viên các cơ sở giáo dục về tác hại của thuốc lá.