Đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

  •   /DATA/2019/11/tru_so_bnv-14_55_40_257.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

    Đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin (25/11/2019)

    Phòng Văn thư - Lưu trữ và Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ.Ông Phạm Quang Tuyến, Trưởng phòng Phòng Văn thư - Lưu trữ và Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ. Điện thoại cơ quan: 024.37957042; số điện thoại di động: 094.297.3469; thư điện tử công vụ: tiepcanthongtin@moha.gov.vn.