Thanh tra, kiểm tra

 •   /DATA/2023/01/1-09_46_00_942.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thông báo Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (12/01/2023)

  Sáng ngày 09/01, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Bộ Nội vụ.

 •   /DATA/2023/01/d-09_50_14_565.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Công bố Kết luận thanh tra tại UBND thành phố Đà Nẵng (10/01/2023)

  Chiều ngày 09/01, tại UBND thành phố Đà Nẵng, Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý… tại UBND thành phố Đà Nẵng.

 •   /DATA/2022/12/tru_so_bo-16_59_53_396.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thông báo việc thanh tra tại Bộ Giao thông vận tải (28/12/2022)

  Ngày 27/12, Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 544/TB-TTBNV về việc thanh tra tại Bộ Giao thông vận tải.

 •   /DATA/2022/12/thum-10_55_05_270.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thông báo việc thanh tra tại UBND tỉnh Đồng Tháp (28/12/2022)

  Ngày 26/12, Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 541/TB-TTBNV về việc thanh tra tại UBND tỉnh Đồng Tháp.

 •   /DATA/2022/12/qc__2_-10_13_33_062.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Công bố Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Đồng Tháp (26/12/2022)

  Ngày 23/12, tại UBND tỉnh Đồng Tháp, Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý… tại UBND tỉnh Đồng Tháp.

 •   /DATA/2022/12/hue-16_20_55_828.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thông báo Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (16/12/2022)

  Sáng ngày 23/11/2022, tại trụ sở Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thừa Thiên Huế, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố Kết luận thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Bộ Nội vụ. Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương, chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra.

 •   /DATA/2022/11/1-15_42_54_017.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thông báo Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Hà Giang (28/11/2022)

  Chiều ngày 23/11/2022, tại trụ sở UBND tỉnh Hà Giang, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Hà Giang theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Bộ Nội vụ. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra.

 •   /DATA/2022/11/20210414_btrptthanhtra_18_01_34_431-22_45_43_469.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ (23/12/2022)

  Ngày 18/11, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Quyết định số 909/QĐ-BNV phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ.

 •   /DATA/2022/11/akhuong__3_-15_00_07_434.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Công bố Quyết định thanh tra tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (19/11/2022)

  Sáng ngày 18/11, tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố Quyết định thanh tra tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ chủ trì buổi công bố.

 •   /DATA/2022/11/d-11_32_25_125.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Công bố Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Quảng Nam (03/11/2022)

  Sáng ngày 01/11, tại UBND tỉnh Quảng Nam, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, bổ nhiệm công chức; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức… tại UBND tỉnh Quảng Nam.Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chủ trì buổi công bố Kết luận.