Thanh tra, kiểm tra

 •   /DATA/2023/05/untitled1-16_15_09_519.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thông báo Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Hà Nam (12/05/2023)

  Chiều ngày 10/5/2023, tại trụ sở UBND tỉnh Hà Nam, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố Kết luận thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ.Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương, chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra.

 •   /DATA/2023/05/ctt_nguyen_manh_khuong-21_28_07_362.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thông báo Kết luận thanh tra tại Thông tấn xã Việt Nam (10/05/2023)

  Chiều ngày 05/5/2023, tại trụ sở Thông tấn xã Việt Nam, Thanh tra Bộ Nội vụ đã tổ chức buổi công bố Kết luận thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ.Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương, chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra.

 •   /DATA/2023/04/tt_thang-15_06_00_591.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Bình Phước (04/04/2023)

  Ngày 04/4, tại UBND tỉnh Bình Phước, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về về tuyển dụng công chức, tiếp nhận vào làm công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý, nâng ngạch công chức tại tỉnh Bình Phước, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 01/3/2023.Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra.

 •   /DATA/2023/03/4-21_41_24_207.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thông báo Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (15/03/2023)

  Sáng ngày 07/3, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Bộ Nội vụ.Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra.

 •   /DATA/2023/03/ctt_khuong-16_01_04_269.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Lai Châu (13/03/2023)

  Sáng ngày 13/3, tại TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu, Thanh tra Bộ Nội vụ đã công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Lai Châu theo Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ.Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải chủ trì Buổi công bố.

 •   /DATA/2023/02/qc__2_-18_19_43_267.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Hà Nam (22/02/2023)

  Ngày 20/02, tại UBND tỉnh Hà Nam, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về về tuyển dụng công chức, tiếp nhận vào làm công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý, nâng ngạch công chức tại tỉnh Hà Nam.Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ chủ trì buổi công bố Quyết định. 

 •   /DATA/2023/01/1-09_46_00_942.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thông báo Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (12/01/2023)

  Sáng ngày 09/01, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Bộ Nội vụ.

 •   /DATA/2023/01/d-09_50_14_565.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Công bố Kết luận thanh tra tại UBND thành phố Đà Nẵng (10/01/2023)

  Chiều ngày 09/01, tại UBND thành phố Đà Nẵng, Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý… tại UBND thành phố Đà Nẵng.

 •   /DATA/2022/12/tru_so_bo-16_59_53_396.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thông báo việc thanh tra tại Bộ Giao thông vận tải (28/12/2022)

  Ngày 27/12, Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 544/TB-TTBNV về việc thanh tra tại Bộ Giao thông vận tải.

 •   /DATA/2022/12/thum-10_55_05_270.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thông báo việc thanh tra tại UBND tỉnh Đồng Tháp (28/12/2022)

  Ngày 26/12, Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 541/TB-TTBNV về việc thanh tra tại UBND tỉnh Đồng Tháp.