Ngạch, bậc lương của lực lượng vũ trang

  •   /DATA/2015/06/nghnhan1-10_22_34_243.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

    Nghệ nhân sẽ được trợ cấp hằng tháng (11/06/2015)

    Theo Dự thảo Nghị định được Bộ LĐ-TB&XH lấy ý kiến, Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú được Nhà nước phong tặng có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

  •   ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

    Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ (04/11/2009)

    Chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức viên chức và lực lượng vũ trang (kèm bảng 6: Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân, hạ sĩ quan công an nhân dân, bảng 7: Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân và Bảng phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, phụ cấp chức vụ lãnh đạo quân đội nhân dân và công an nhân dân).