Ngạch, bậc lương của viên chức nhà nước

  •   /DATA/2015/06/nghnhan1-10_22_34_243.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

    Nghệ nhân sẽ được trợ cấp hằng tháng (11/06/2015)

    Theo Dự thảo Nghị định được Bộ LĐ-TB&XH lấy ý kiến, Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú được Nhà nước phong tặng có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ.