Ngạch, bậc lương của công chức nhà nước

  •   /DATA/2015/06/nghnhan1-10_22_34_243.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

    Nghệ nhân sẽ được trợ cấp hằng tháng (11/06/2015)

    Theo Dự thảo Nghị định được Bộ LĐ-TB&XH lấy ý kiến, Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú được Nhà nước phong tặng có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

  •   ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

    Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ (11/04/2009)

     Chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức viên chức và lực lượng vũ trang” (kèm bảng 2: Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước, đối tượng áp dụng bảng 2).