Giải đáp về chính quyền địa phương

  •   ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

    Xin vẽ cho sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền địa phương từ cấp tỉnh đến xã/phường (05/11/2009)

    Người gửi:  Nguyễn Hồng Anh, Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Email: honganh_nmprp@yahoo.com. ĐT: 22410526 Nội dung:  Toi muon biet co cau to chuc bo may chinh quyen dia phương noi chung, de de hinh dung, hay cho toi xin so do ve to chuc, Xin cam on

  •   ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

    Phương án mẫu trong việc chia tách thôn, buôn, khối (06/11/2009)

      Người gửi:  Họ tên: Nguyễn Thanh Thức. Đơn vị công tác: UBND xã EaYông, huyện KrôngPắc, tỉnh ĐắkLắk. Nội dung:  Cho phép bản thân tôi được hỏi cơ quan chức năng về vấn đề chia tách thôn như sau: 1. Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc chia tách thôn, buôn. 2. Cho tôi xin Phương án mẫu về việc tách thôn. Địa chỉ Email: ahlechxang@yahoo.com