Vụ Tổ chức - Biên chế

Lãnh đạo Vụ Tổ chức - Biên chế
Quyền Vụ trưởng Nguyễn Văn Lượng

ĐTCQ : 091.3500468

Email : nguyenvanluong@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Vũ Hải Nam

ĐTCQ : 090.3476787

Email : vuhainam@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng Đào Thị Hồng Minh

ĐTCQ : 09.43636989

Email : daothihongminh@moha.gov.vn

Danh sách công chức
Chuyên viên cao cấp Triệu Thị Thanh Giang

ĐTCQ : 091.2072804

Email : trieuthithanhgiang@moha.gov.vn

Chuyên viên cao cấp Lê Thị Kim Oanh

ĐTCQ : 098.3398069

Email : lethikimoanh69@moha.gov.vn

Chuyên viên cao cấp Bùi Văn Minh

ĐTCQ : 0968406393

Email : buivanminh@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Nguyễn Hữu Kiên

ĐTCQ : 0984560668

Email : nguyenhuukien@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Nguyễn Ánh Tuyết

ĐTCQ : 090.2027586

Email : nguyenanhtuyet75@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Nguyễn Thị Khánh

ĐTCQ : 098.2578837

Email : nguyenthikhanh1979@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Nguyễn Mạnh Hùng

ĐTCQ : 091.2042590

Email : nguyenmanhhung_tcbc@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Nguyễn Đình Hùng

ĐTCQ : 0902027586

Email : nguyendinhhung@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Đào Quốc Minh

ĐTCQ : 090.3499966

Email : daoquocminh@moha.gov.vn

Chuyên viên Vũ Thị Thúy Nga

ĐTCQ : 098.6465082

Email : vuthuynga@moha.gov.vn

Chuyên viên Vũ Thế Phước

ĐTCQ : 090.2172909

Email : vuthephuoc@moha.gov.vn

Chuyên viên Trần Thủ Đô

ĐTCQ : 098.8653365

Email : tranthudo@moha.gov.vn

Chuyên viên Bùi Phương Thảo

ĐTCQ : 0983355829

Email : buiphuongthao@moha.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Thị Hải Yến

ĐTCQ : 0977054866

Email : nguyenthihaiyen@moha.gov