Tin-covid19

Bộ Nội vụ đảm bảo hiệu quả phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới

17:27 19/08/2020 | Lượt xem : 1546

Ngày 18/8, Bộ Nội vụ đã ra Thông báo số 4266/TB-BNV về viêc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp phòng, chống dịch Covid-19 (Thông báo số 272/TB -VPCP ngày 03/8/2020, Thông báo số 283/TB-VPCP ngày 08/8/2020, Thông báo số 300/TB-VPCP ngày 14/8/2020).
Tại Thông báo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân có một số ý kiến chỉ đạo sau:

Giao Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Nội vụ tăng cường công tác phòng chống dịch tại trụ sở Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ.
Thường trực Ban chỉ đạo chủ động tham mưu, đề xuất Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa - Trưởng ban Chỉ đạo có văn bản kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới đảm bảo hiệu quả

Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động nội dung Thông báo số 272/TB-VPCP, Thông báo số 283/TB-VPCP, Thông báo số 300/TB-VPCP; tập trung chỉ đạo, đề xuất phương thức thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình mới, không để dịch bệnh làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc

Các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm quan điểm "chống dịch như chống giặc", tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, hoang mang, dao động; kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh về Ban Chỉ đạo của Bộ.

Công chức, viên chức, người lao động có điện thoại thông minh cần tích cực cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone để kịp thời phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ

Khuyến cáo