Công tác tổng hợp

STT

Nội dung

Tổng số

(Người)

A

Cấp Trung ương (trừ Bộ Công thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Chính phủ và Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam chưa có báo cáo)

1

Nữ giữ chức danh Bộ trưởng

01

2

Nữ giữ chức danh Thứ trưởng và tương đương

13

3

Nữ giữ chức danh Tổng cục trưởng và tương đương

01

4

Nữ giữ chức danh Phó Tổng cục trưởng và tương đương

12

5

Nữ giữ chức danh Vụ trưởng và tương đương

106

6

Nữ giữ chức danh Phó Vụ trưởng và tương đương

503

7

Nữ giữ chức danh cấp Vụ trưởng và tương đương của các đơn vị trực thuộc

93

8

Nữ giữ chức danh cấp Phó Vụ trưởng và tương đương của các đơn vị trực thuộc

399

B

Cấp tỉnh (trừ tỉnh Bắc Giang, Long An và Đồng Tháp chưa có báo cáo)

1

Nữ giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân

01

2

Nữ giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

14

3

Nữ giữ chức danh Giám đốc Sở và tương đương

125

4

Nữ giữ chức danh Phó Giám đốc Sở và tương đương

522

C

Cấp huyện

1

Nữ giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân

26

2

Nữ giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

212

D

Cấp xã

1

Nữ giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân

552

2

Nữ giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

2.302

Nguồn: Báo cáo số liệu của Vụ Tổng hợp - Bộ Nội vụ về công tác cán bộ nữ

cuối nhiệm kỳ 2011 - 2016

  • img

banner-right-01

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 22.989.526

Khách Online : 1.150